BỘ XÂY DỰNG       CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG       TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG (CCRC):           Địa chỉ: 37 Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

        

          Điện thoại: 84-4-39 781 289 - Fax: 84-4-39 781 598

       

          Email: info@ccrc.gov.vn