Bạn vui lòng click vào đây để tải file hướng dẫn cho thí sinh

Bạn vui lòng click vào đây để tải file Mẫu danh sách đăng ký Sát hạch

Bạn vui lòng click vào đây để tải file hướng dẫn tiếp nhận thí sinh