Thông báo tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD tại Hà Nội (Ngày: 26/12/17)
Cục Quản lý hoạt động xây dựng thông báo kế hoạch tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD như sau:

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 Thứ Tư ngày 27/12/2017
- Địa điểm: TP.Hà Nội - Trường Đại học Giao thông Vận Tải Hà Nội
                   (Tầng 5 nhà A4, số 3 Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội)

(Danh sách tham gia sát hạch đã được gửi đến địa chỉ email từng cá nhân )