Hệ thống sát hạch hành nghề hoạt động xây dựng triển khai thí điểm từ ngày 21/9/2016 đến ngày 31/10/2016. Hình thức tham gia thí điểm sát hạch: Đăng ký online tại trang chủ http://cchnxaydung.gov.vn (Ngày: 19/09/16)
Hệ thống sát hạch hành nghề hoạt động xây dựng triển khai thí điểm từ ngày 21/9/2016 đến ngày 31/10/2016.
Hình thức tham gia thí điểm sát hạch:
1. Đăng ký online tại trang chủ 
http://cchnxaydung.gov.vn.
2. Điền thông tin theo mẫu đăng ký (Đề nghị thí sinh đăng ký phải điền thông tin email và số điện thoại chính xác để hệ thống phản hồi).
Hệ thống sẽ gửi lại thông tin đăng nhập (Account và Pass) vào email mà thí sinh đăng ký.